ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง Nim Express
1. ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อหีบห่อ และ รูปแบบการให้บริการเป็นแบบ Door to Door Service
2. ค่าบริการจัดส่งสินค้าข้ามเกาะ ระยะเวลาการจัดส่ง 2-3 วัน
เกาะลันตา จ.กระบี่ , เกาะพะงัน เกาะเต่า จ. สุราษฏร์ธานี         บวกเพิ่ม         200 บาท/ชิ้น
เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี , เกาะช้าง จ.ตราด                        บวกเพิ่ม         200 บาท/ชิ้น
เกาะยาว จ. พังงา                                                           บวกเพิ่ม         300 บาท/ชิ้น
3. ลักษณะสินค้าจะต้องมีปริมาตรและน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (อ้างอิงตามใบเสนอราคา) ความยาวแต่ละด้านต้องไม่เกิน 1.60เมตร
4. กรณีสินค้าขนาด/น้ำหนัก มากกว่า ขนาด0.18CBM คิดโดย กว้าง(ซม.) X ยาว(ซม.) X สูง(ซม.) หาร 5,000 = น้ำหนักที่ใช้สำหรับคำนวณค่าขนส่ง
5. สินค้าขนาด Over size (คิดเพิ่ม กิโลกรัมละ 10 บาท)
6. การรับประกันสินค้าเสียหายหรือสูญหาย: สินค้าทั่วไปรับประกันตามมูลค่าต้นทุนตาม Invoice ก่อน Vat แต่ไม่เกิน 2,000 บาท หากสินค้ามีมูลค่ามากกว่า 50,000 บาท
คิดค่าประกันสินค้า 1.5% ของมูลค่าสินค้าที่เกิน
7. กรณีปลายทางเป็นตึกหรืออาคารสูง นัดรับสินค้าที่บริเวณ ชั้น 1 และ หากปลายทางต้องใช้คนยกสินค้ามากกว่า 1 คนจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 บาท
8. ระยะเวลาการจัดส่ง ดังนี้
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด อำเภอเมือง 1 วัน    ภายในเวลา 18.00 น.
ต่างจังหวัด พื้นที่ต่างอำเภอ                2-3 วัน ภายในเวลา 18.00 น.
พื้นที่ต่างอำเภอไกล และ พื้นที่เกาะ      เป็นไปตามตารางระยะเวลาการจัดส่ง
9. ไม่บริการจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
10. กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดส่งเฉพาะอำเภอเมืองเท่านั้น การจัดส่งต่างอำเภออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านการส่งต่อไปรษณีย์ในพื้นที่ (ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการจัดส่งได้)
11. ชนิดสินค้าต้องไม่ใช่ วัตถุระเบิด สารเคมี กระจก ยาเสพย์ติด หรือ สิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด

หมายเหตุ:
- หากลูกค้าต้องการให้ใช้ขนส่งอื่นๆนอกเหนือจากนิ่มฯ คิดค่าขนส่งในประเทศตามจริง บวกเพิ่มค่าขนส่งพัสดุไปยังขนส่งคิดตามระยะทางเริ่มต้นที่ 50บาทต่อหีบห่อ